Responsive Ads cho Mạng Hiển Thị (GDN)

Responsive Ads cho Mạng Hiển Thị (GDN), quảng cáo hình ảnh sẽ có khả năng thu hút khách hàng hơn bằng những thiết kế tự động thay đổi để tương thích với những trang web hiển thị khác nhau. Chỉ cần cung cấp tiêu đề, mô tả, hình ảnh, và đường dẫn URL - Google sẽ tự động thiết kế những mẫu quảng cáo đẹp mắt này cho bạn!


CÔNG TY QUẢNG CÁO TOP ONE
Điện thoại: 028 66 82 83 12
268 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Tp.HCM
Mail:  congtytopone@gmail.com / 
Call: 0916 52 94 99

Twitter  Facebook  Google +  Skype 
htmlsig.com 

Không có nhận xét nào: